Την Δευτέρα 11 Απριλίου 2011 στο fedora-gr και στο osarena.net θα ανέβει το πρώτο μέρος μιας σειράς 8-9 οδηγών με τίτλο Ξεκινώντας το Li...

Ξεκινώντας το Linux με το Fedora - έρχεται....Την Δευτέρα 11 Απριλίου 2011 στο fedora-gr και στο osarena.net θα ανέβει το πρώτο μέρος μιας σειράς 8-9 οδηγών με τίτλο

Ξεκινώντας το Linux με το Fedora
Μέσα από αυτό τον οδηγό ακόμα και οι νέοι χρήστες θα μπορέσουν να εξερευνήσουν τον κόσμο του Linux και του Fedora....

Υπομονή λοιπόν.

0 σχόλια: