Οι ευκολίες που υπάρχουν στα διασημότερα γραφικά περιβάλλοντα (Gnome, Kde), όσον αφορά την εναλλαγή γλώσσας στο πληκτρολόγιο δυστυχώς δεν ...

Εναλλαγή γλώσσας πληκτρολογίου σε XFCE


Οι ευκολίες που υπάρχουν στα διασημότερα γραφικά περιβάλλοντα (Gnome, Kde), όσον αφορά την εναλλαγή γλώσσας στο πληκτρολόγιο δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα στο XFCE.

Πάμε λοιπόν να δούμε πως με τον γνωστό συνδυασμό alt + shift θα μπορούμε να εναλλάσσουμε τα ελληνικά με τα αγγλικά όπως έχουμε συνηθίσει.


Αρχικά δημιουργούμε έναν φάκελο με το όνομα bin στον /home φάκελό μας.

Αυτό το κάνουμε είτε με την βοήθεια του γραφικού περιβάλλοντός μας είτε από το τερματικό δίνοντας
cd ~ #μετάβαση στον home
mkdir bin

Εκεί θα δημιουργήσουμε ένα script μίας γραμμής το οποίο θα κάνει όλη την δουλειά.
Δημιουργούμε ένα αρχείο κειμένου με το όνομα setgrkeyb είτε από το γραφικό περιβάλλον είτε από το τερματικό δίνοντας
nano setgrkeyb

Εκεί αντιγράφουμε:
#!/bin/bash

setxkbmap "us,gr" -option "grp:alt_shift_toggle"

Αποθηκεύουμε το αρχείο (αν χρησιμοποιείτε το nano αυτό γίνεται με Ctrl + X και μετά y) και κάνουμε μια επανεκκίνηση!

0 σχόλια: