Πολλοί χρήστες Linux, για ορισμένους λόγους (όπως πχ παιχνίδια) χρειάζονται να έχουν στο σύστημά τους και τα windows της miscrosoft. Σ...

[First Steps 02] Dualboot Fedora-WindowsΠολλοί χρήστες Linux, για ορισμένους λόγους (όπως πχ παιχνίδια) χρειάζονται να έχουν στο σύστημά τους και τα windows της miscrosoft.
Σε αυτό τον οδηγό θα δούμε πως θα το κάνουμε αυτό με τον πιο εύκολο τρόπο.

Αφού ξεκινήσουμε τον υπολογιστή από το CD/DVD (όπως περιγράφεται σε προηγούμενο οδηγό) ξεκινάμε την διαδικασία της εγκατάστασης.


Όταν φτάσουμε στο παραπάνω μενού επιλέγουμε «Shrink Current System».
Τότε θα μας εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο διαλόγου.
 Εδώ επιλέγουμε πόσα MB θέλουμε να μικρύνουμε το partition με τα windows.
Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει αρκετή ώρα!
Αφού ολοκληρωθεί το Shrinking και η εγκατάσταση του Fedora, κάνοντας επανεκκίνηση θα βρεθούμε στην παρακάτω οθόνη μπορώντας να επιλέξουμε σε πιο λειτουργικό σύστημα θέλουμε να μπούμε κάθε φορά!
(Το Other είναι τα Windows ;) )

0 σχόλια: