Βρισκόμαστε σχεδόν μία εβδομάδα πριν την έλευση του νέου fedora, και αυτό δε θα μπορούμε να γίνει με στυλ χωρίς ένα promo βίντεο από το fe...

Fedora 22 Promo [Video]

Βρισκόμαστε σχεδόν μία εβδομάδα πριν την έλευση του νέου fedora, και αυτό δε θα μπορούμε να γίνει με στυλ χωρίς ένα promo βίντεο από το fedora-gr.

Πριν από αυτό μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στα νέα χαρακτηριστικά που θα κοσμούν τους υπολογιστές σας σε λίγες μέρες, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στο fedora magazine. 

Base platform

 • Faster and better dependency management: Yum has been replaced with DNF as the default package manager. DNF has very similar command line options and configuration files compared to yum but also has several major internal changes including using libsolv in coordination with friends from the openSUSE project for faster and better dependency management. dnf-yum provides automatic redirection from yum to dnf in the command line for compatibility. The classic yum command line tool renamed to yum-deprecated as a transitional step for tools still using it.

Fedora 22 Cloud

The Fedora 22 Cloud Edition builds on the work completed during the Fedora 21 cycle, and brings in a number of improvements that make Fedora 22 a superb choice for running Linux in the cloud.
Ready for the Fedora 22 release, we have:
 • The latest versions of rpm-ostree and rpm-ostree-toolbox. You can even use rpm-ostree-toolbox to generate your own Atomic hosts from a custom set of packages.
 • Introduction of the Atomic command line tool to help manage Linux containers on Atomic Hosts and update Atomic Hosts.

Fedora 22 Server

Fedora 22 Server Edition brings several changes that will improve Fedora for use as a server in your environment.
 • Database Server Role: Fedora 21 introduced Rolekit, a daemon for Linux systems that provides a stable D-Bus interface to manage deployment of server roles. The Fedora 22 release adds onto that work with a database server role based on PostgreSQL.
 • Cockpit Updates: The Cockpit Web-based management application has been updated to the latest upstream release which adds many new features as well as a modular design for adding new functionality.
 • XFS as default filesystem. XFS scales better for servers and can handle higher storage capacity and we have made it the default filesystem for Fedora 22 server users. Other filesystems including Ext4 will continue to be supported and the ability to choose them have been retained.

Fedora 22 Workstation

As always, Fedora carries a number of improvements to make life better for its desktop users and developers! Here’s some of the goodness you’ll get in Fedora 22 Workstation edition.
Enhancements:
 • The GNOME Shell notification system has been redesigned and subsumed into the calendar widget.
 • The Terminal now notifies you when a long running job completes.
 • The login screen now uses Wayland by default with automatic fallback to Xorg when necessary. This is a transitional step towards replacing Xorg with Wayland by default in the next release and should have no user visible difference.
 • Installation of GStreamer codecs, fonts, and certain document types is now handled by Software, instead of gnome-packagekit.
 • The Automatic Bug Reporting Tool (ABRT) now features better notifications, and uses the privacy control panel in GNOME to control information sent.
Appearance:
 • The Nautilus file manager has been improved to use GActions, from the deprecated GtkAction APIs, for a better, more consistent experience.
 • The GNOME Shell has a refreshed theme for better usability.
 • The Qt/Adwaita theme is now code complete, and Qt notifications have been improved for smoother experience using Qt-based apps in Workstation.
Under the covers:
 • Consistent input handling for graphical applications is provided using libinput library which is now used for both X11 and Wayland.

Δείτε το promo εδώ:


0 σχόλια: